TUYỂN DỤNG THÁNG 9 NĂM 2017

Tuesday, 19/09/2017, 12:44 GMT+7
TUYỂN DỤNG THÁNG 9 NĂM 2017

TUYỂN DỤNG THÁNG 9 NĂM 2017

Do nhu cầu hiện tại và sự phát triển của CTY chúng tôi hiên tại đang tuyển dụng những vị trí sau:

A. TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - Click vào đây để xem thông tin chi tiết.

B. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ. - Click vào đây để xem thông tin chi tiết.

C. ĐẦU BẾP. - Click vào đây để xem thông tin chi tiết.

D. QUẢN LÝ CĂN TEEN - Click vào đây để xem thông tin chi tiết.

TAG: