Định hướng phát triển

A. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

- Tập trung phát triển, đổi mới doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh

- Tăng tưởng doanh thu thường xuyên và hướng đến khách hàng mục tiêu là những tập đoàn kinh tế lớn, tập đoàn đa quốc gia

- Tạo ra nhiều sản phẩm mới có lợi cho sức khỏe, thân thiện với môi trường

- Hoàn thiện bộ máy quản lý, các phòng ban chức năng

- Trở thành công ty phát triển đa dịch vụ và có chất lượng cao

- Xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm sạch đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty và thị hiếu khách hàng

- Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.

B. CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

Với khẩu hiệu:  “Làm việc bằng lương tâm và trách nhiệm”

- Bếp Lửa Việt luôn coi trọng nhân lực là yếu tố cốt lõi, là tài sản quý giá của doanh nghiệp

- Mục tiêu của Bếp Lửa Việt là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và hiệu quả - nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa năng lực và kiến thức chuyên môn

- Bếp Lửa Việt luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động

Bếp Lửa Việt đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho CBNV, để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của Bếp Lửa Việt trong bất cứ hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống đào tạo, Bếp Lửa Việt sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

C. TÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG

Tôn chỉ:

- “Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất”.

Hành động:

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và tổng hợp nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện (dưới các góc độ: kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật…)

- Nghiên cứu, thiết kế và đầu tư xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

- Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đánh giá và xem xét mọi vấn đề.

- Xây dựng hệ thống nguyên tắc giao tiếp, ứng xử đối với khách hàng dành cho cán bộ nhân viên, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và các hành vi chuẩn mực cần thực hiện.

- Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng với nhiều nội dung hấp dẫn, thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích cho khách hàng.

- Chủ động xây dựng, triển khai (và luôn đồng hành cùng khách hàng) trong các chương trình xã hội từ thiện hướng tới cộng đồng, các chương trình bảo vệ môi trường…