Recruitment

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING
16:45 | 19/04/2023
Công Ty TNHH BẾP LỬA VIỆT tuyển dụng vị trí nhân viên Marketing, chúng tôi chuyên về suất ăn công nghiệp, buffet, tiệc.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING
18:00 | 08/11/2022
Công Ty TNHH BẾP LỬA VIỆT tuyển dụng vị trí nhân viên Marketing, chúng tôi chuyên về suất ăn công nghiệp, buffet, tiệc.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING
18:00 | 27/02/2023
Công Ty TNHH BẾP LỬA VIỆT tuyển dụng vị trí nhân viên Marketing, chúng tôi chuyên về suất ăn công nghiệp, buffet, tiệc.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING
18:00 | 27/02/2023
Công Ty TNHH BẾP LỬA VIỆT tuyển dụng vị trí nhân viên Marketing, chúng tôi chuyên về suất ăn công nghiệp, buffet, tiệc.
TUYỂN DUNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - QC
11:04 | 17/09/2022
TUYỂN DUNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - QC BẾP ĂN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING
09:58 | 17/09/2022
Công Ty TNHH BẾP LỬA VIỆT tuyển dụng vị trí nhân viên Marketing, chúng tôi chuyên về suất ăn công nghiệp, buffet, tiệc.
TUYỂN DỤNG THÁNG 9 NĂM 2017
18:44 | 19/09/2017
Do nhu cầu hiện tại và sự phát triển của CTY chúng tôi hiên tại đang tuyển dụng những vị trí sau: