Menu

MENU 1 :

 1. Soup bắp cua
 2. Gỏi ngó sen tôm tai heo
 3. Bò nấu vang + bánh mì
 4. Lẩu thập cẩm
 5. Tráng miệng trái cây

MENU 2 :

 1. Soup bắp gà xé
 2. Gỏi  bò bóp thấu
 3. Sườn nấu đậu + bánh mì
 4. Lẩu thái chua cay
 5. Tráng miệng bánh Plant

MENU 3 :

 1. Soup cua nấm
 2. Gỏi gà xé phay
 3. Cá diêu hồng hấp Hồng Kông
 4. Lẩu thập cẩm chua cay
 5. Tráng miệng rau câu bánh Plant

MENU 4 :

 1. Soup bắp cua nấm
 2. Gỏi ngó sen tôm thịt
 3. Bò nấu thái + bánh mì
 4. Lẩu thập cẩm cua đồng
 5. Tráng miệng trái cây

MENU 5 :

 1. Soup bắp cua gà xé
 2. Gỏi mực thái lan
 3. Bò nấu largu + bánh mì
 4. Lẩu nấm thập cẩm
 5. Tráng miệng trái cây

MENU 6 :

 1. Gỏi bò bóp thấu
 2. Thịt nguội bát bửa
 3. Gà hấp hành đông cô
 4. Lẩu thái hải sản
 5. Tráng miệng quýt thái

MENU 7 :

 1. Soup cua tuyết nhỉ
 2. Gỏi ngó sen tôm thịt
 3. Sườn heo nấu đậu
 4. Lẩu hải sản nấm
 5. Tráng miệng rau câu dừa

MENU 8 :

 1. Gỏi củ hủ dừa
 2. Suop hải sản
 3. Tôm hấp nước dừa
 4. Cải thìa xào đông cô
 5. Lẩu thập cẩm
 6. Tráng miệng : trái cây

MENU 9: 

 1. Gỏi bò bóp thấu
 2. Suop tuyết nhỉ cua
 3. Bò nấu lagu – bánh mì
 4. Cơm chiên hạt sen
 5. Lẩu thái chua cay
 6. Tráng miệng trái cây

MENU 10 : 

 1. 4 món khai vị
 2. Suop cua nấm
 3. Gà quay bánh bao
 4. Cá chẽm sốt chua ngọt
 5. Lẩu nấm thạp cẩm
 6. Tráng miệng trái cây

MENU 11 : 

 1. Gỏi ngó sen tôm thịt
 2. 4 món khai vị
 3. Tôm hấp bia
 4. Cơm chiên thập cẩm
 5. Lẩu diêu hồng chua cay
 6. Tráng miệng trái cây

MENU 12 :                            

 1. Gỏi tiến vua tôm thịt
 2. Bò nấu tiêu bánh mì
 3. Tôm hấp muối ớt 
 4. Cá diêu hồng hấp Hồng Kong 
 5. Lẩu thập cẩm                      
 6. Tráng miệng Bưởi

MENU 13 :

 1. Gỏi tiến vua hải sản
 2. Gà quay bánh bao 
 3. Cơm chiên dương châu    
 4. Tôm hấp trái dừa             
 5. Lẩu thái
 6. Tráng miệng bánh Plan

MENU 14 :

 1. Soup gà bắp non
 2. Gỏi củ hủ dừa
 3. Gà bó xôi
 4. Bò né
 5. Lẩu nấm hải sản
 6. Tráng miệng Nho Mỹ

MENU 15 :

 1. Soup hải sản bắp tươi     
 2. Gỏi bồn bồn tôm thịt
 3. Lưỡi bò nấu củ đậu
 4. Tôm hấp thái
 5. Lẩu nấm thập cẩm
 6. Tráng miệng Nho Mỹ

MENU 16 :

 1. Soup cua nấm kim châm
 2. Tứ quý khai vị
 3. Vịt quay tứ xuyên
 4. Cá chẽm sốt thái
 5. Lẩu nấm thái
 6. Tráng miệng Nho Mỹ

MENU 17 :

 1. Soup măng tây nấm đông cô
 2. Gỏi tiến vua hải sản
 3. Cơm chiên hải sản lá sen
 4. Bò nấu nho bánh mì
 5. Lẩu vịt nấu chao
 6. Tráng miệng Nho Mỹ

MENU 18 :

 1. Soup cua hải sản
 2. Thịt nguội bát bửu
 3. Tôm hấp bia
 4. Gà quay bánh bao
 5. Lảu thái hải sản
 6. Tráng miệng Nho Mỹ

MENU 19 :

 1. Soup cua gà xé
 2. 4 món khai vị
 3. Bò nấu pate bánh mì
 4. Cá chẽm sốt chanh dây
 5. Lẩu gà lá giang
 6. Tráng miệng: bánh plan

MENU 20 :

 1. Gỏi sứa gà xé
 2. Soup sò điệp Tây Thi
 3. Sườn heo nấu đậu bánh mì
 4. Gà hấp xí muội
 5. Lẩu thập cẩm Hong Kong
 6. Tráng miệng Cam

MENU 21 :

 1. Gỏi ngó sen gà xé
 2. Sườn sốt cam
 3. Tôm hấp muối
 4. Mì xào hải sản
 5. Lẩu thái chua cay
 6. Tráng miệng Nho mỹ

MENU 22 :

Soup đông cô gà xé
Gà tiềm hạt sen
Cơm chiên hải sản
Cá bống mú hấp Triều Châu
Lẩu sa tế hải sản
Tráng miệng Nho Mỹ

MENU 23 :

 1. Gỏi bò bóp thấu
 2. Tôm xốc bở tỏi
 3. Cơm chiên cá mặn
 4. Vịt tiềm hạt sen
 5. Lẩu diêu hồng nấu riêu
 6. Tráng miệng Nho Mỹ

MENU 24 :

 1. Gỏi sứa vịt quay kiểu trung hoa
 2. Mì xào Singapor
 3. Lưỡi bò nấu tiêu bánh mì
 4. Tôm càng rang muối
 5. LLẩu cá bống mú nấu chua
 6. Tráng miệng Nho Mỹ